Meille ympäristövastuu on päivittäisiä konkreettisia valintoja ja tekoja kohti kestävämpää tulevaisuutta. Ympäristölupauksemme ytimessä on pyrkimys jatkuvasti parantaa käytäntöjämme ja innovoimaan uusia ratkaisuja ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Uskomme, että vastuullinen toiminta ei ole vain velvollisuus, vaan myös mahdollisuus luoda arvoa sekä ympäristölle, että liiketoiminnallemme.

Olemme mukana Ekokompassi ympäristöjärjestelmässä

Aika usein kuulee sanottavan, että pienillä asioilla ei ole merkitystä tai ettemme voi vaikuttaa asioihin ennen kuin isot globaalit tekijät noudattavat vastuullisen liiketoiminnan periaatteita. Me PT-Design:lla uskomme, että tämä ei ole riittävä syy olla tekemättä mitään. Näin ollen olemme sitoneet ympäristönäkökulman kiinteäksi osaksi arjen liiketoimintaa. Ympäristölupauksemme ohjaa päivittäistä tekemistämme ja varmistaa, että työskentelemme jatkuvasti kohti kestävämpää tulevaisuutta, jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

Olemme ottaneet strategisessa suunnittelussa huomioon ympäristövaikutukset toteuttamalla vastuullista hankintapolitiikkaa, parantamalla energiatehokkuutta sekä rakentamalla työ- ja toimitusprosessit ympäristökuormitusta vähentäviksi. Tavoitteenamme on lisätä henkilöstömme ympäristötietoisuutta, vastuunäkökulmaa ja kannustaa asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja kanssamme. Hyvä esimerkki työprosessien parantamisesta on siirtyminen lähes 100% etämyyntiin. Ennen myyjä ajoi 30 – 40 000 kilometriä vuodessa autolla tapaamaan asiakkaita. Tästä toimintamallista olemme luopuneet käytännössä kokonaan. 

PT-Design® x Suomen luonnonsuojeluliitto

Yhteistyömme Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa on konkreettinen esimerkki siitä kuinka näennäisen pienillä teoilla voidaan saada suuria vaikutuksia aikaiseksi. Alkusyksystä 2023 aloitettu yhteistyö Huuhkajapuron suoalueen entisöimiseksi vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä Suomessa. Ennallistaminen on ilmastoteko, jonka avulla suojellaan hiilivarastoja ja samalla se on luontoteko luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. 

Ympäristölupauksemme:

1. Parannamme energiatehokkuuttamme
Investoimme energiatehokkaisiin laitteisiin ja teknologioihin, kuten LED-valaistukseen ja energiansäästöjärjestelmiin.

2. Vastuulliset hankintaketjut
Sitoudumme käyttämään ympäristövastuullisia toimittajia, kierrätettyjä ja orgaanisia materiaaleja aina kun mahdollista ja suosimaan kestäviä vaihtoehtoja kuten GOTS-sertifioituja kankaita.

3. Vastuulliset toimitusketjut
Sitoudumme käyttämään ympäristövastuullisia tavarantoimittajia.

4. Osallistaminen ja viestintä
Kannustetaan henkilöstöä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä osallistumaan ympäristöohjelmaan kanssamme. Viestitään tavoitteista, ympäristötoimenpiteistä ja saavutuksista aktiivisesti.

5. Jatkuva parantaminen
Sitoudumme toteuttamaan ympäristövastuullista toimintaa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Kaikki organisaation jäsenet osallistuvat parannusten ehdottamiseen ja toteuttamiseen.