Finlayson

Ainutlaatuinen rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä usko itseensä on se, mikä on tehnyt Finlaysonista Suomen rakastetuimman tekstiilialan yrityksen.

Finlayson haluaa kaunistaa ja parantaa ihmisten arkea omilla tuotteillaan ja teoillaan. Maailma muuttuu paremmaksi vain tekojen, ei tyhjien lauseiden kautta. Finlaysonille teot tarkoittavat laadukkaiden tuotteiden suunnittelua, jatkuvaa kiinnostusta ekologisempia ja eettisempiä materiaaleja kohtaan sekä kiinnostusta kierrätysratkaisuihin.

Rohkeaa ja ennakkoluulotonta suunnittelua

Finlaysonin tarina alkaa jo 1800-luvulta -ajalta jolloin Finlayson kasvoi lyhyessä ajassa pienestä konepajasta Pohjoismaiden suurimmaksi teollisuusyritykseksi. Sen kutomosalissa sytytettiin Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo, yrityksellä oli oma sairaala, päiväkoti, koulu, palokunta, apteekki ja vanhainkoti. Se loi oman sosiaaliturvajärjestelmän aikana jolloin sellaisesta ei oltu kuultukaan.

Merkittävintä kuitenkin on se, että Finlayson oli ensimmäinen yritys Suomessa, joka tarjosi naisille mahdollisuuden itsenäiseen elämään – oman asunnon ja toimeentulon. Naisen asemasta Suomessa kertoo se, että maa antoi ensimmäisenä Euroopassa vuonna 1906 naisille äänioikeuden. Finlaysonin kasvu perustui ainutlaatuiseen rohkeuteen ja ennakkoluulottomuuteen. Ja se oli kiinnostunut maailmasta, asioista ja ilmiöistä. Tämän päivän Finlayson elää, hengittää ja toimi edelleen näiden arvojen mukaan.

Vastuullisuus

Finlaysonin vastuullisuustyön ydin on tehdä mahdollisimman paljon hyvää ja mahdollisimman vähän pahaa, niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Finlayson ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin ja pyrkii käyttämään omaa vaikutusvaltaa epäkohtien korjaamiseksi ja nostamaan keskusteluun aiheita, jotka muuten jäisivät huomaamatta. Samalla Finlaysonista on tärkeää kehittää omaa liiketoimintaa askel askeleelta vastuullisemmaksi.

Ihmisoikeudet ja elämiseen riittävä palkka

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, kaikkialla, kaikkina aikoina. Ihmisoikeuksien tunnusmerkkejä ovat yleismaailmallisuus, luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus. Ihmisoikeuksia ovat esimerkiksi oikeus elämään, oikeus terveyteen, oikeus riittävään elintasoon, oikeus työhön, mielipiteenvapaus, sekä orjuuden ja pakkotyön kielto. Yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kartoittaa toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja tarvittaessa korjata ja minimoida niitä.

On tärkeää, että työntekijät saavat työstä palkkaa, joka riittää elämiseen riippumatta missä maassa hän työskentelee. Kysymys on erittäin haastava, eikä Finlaysonin pysty sitä ratkaisemaan yksin, sillä he eivät maksa palkkoja toimitusketjuissaan. Finlayson pyrkii kuitenkin osana ihmisoikeusarviointia vertaamaan maksettuja minimipalkkoja laskennalliseen elämiseen riittävään palkkaan kaikissa riskimaissa, joissa Finlayson toimii. He tietävät auditoitujen valmistuskumppaneiden maksamat palkat, sekä sen, että he maksavat alan lakisääteistä minimipalkkaa, jos sellainen maassa on.

Hiilinjalanjälki

Finlayson pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeä koko arvoketjussaan. 2018 vuonna he vähensivät  päästöjä -31 % suhteessa liikevaihtoon. Kokonaispäästöjä verrataan liikevaihtoon, koska absoluuttiset päästöt vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä kuinka paljon esimerkiksi tuotteita tilataan minäkin vuonna.

Hiilidioksidipäästöt jaetaan yleisesti kolmeen osaan, eli scopeen. Scope 1 -päästöt tarkoittavat Finlaysonin suoria päästöjä, eli joita Finlaysonin toiminta suoraan aiheuttaa. Scope 2 -päästöillä tarkoitetaan epäsuoria päästöjä eli ostettua sähköä. Finlaysonin hiilidioksidipäästöt painottuvat selkeästi Scope 3 tasolle, jolla tarkoitetaan Finlaysonin oman toiminnan ulkopuolella tapahtuvia päästöjä, kuten materiaalit, logistiikka, sekä energian käyttö toimitusketjussa. Puuvillan kasvatus on Finlaysonin suurin yksittäinen päästölähde.

Mitä on tehty päästöjen vähentämiseksi?

  1. Finlayson on lisännyt vastuullisempia materiaaleja tuotteisiinsa kuten luomu- ja Reilun kaupan puuvillaa, kierrätysmateriaaleja ja pellavaa.

  2. Finlayson käyttää uusiutuvaa energiaa -EKOenergia -sertifioitua tuulisähköä kaikissa Suomen toiminnoissa.

  3. Finalyson luopui muovipusseista myymälöissä ja verkkokaupassa kesällä 2017. Vuonna 2016 Finlayson vaihtoi verkkokaupan lähetyspussit kartonkisiin laatikoihin. Syksystä 2019 eteenpäin vuodetekstiilien pakkaukset muuttuvat muovittomiksi asteittain.


Vesi ja biodiversiteetti

Finlayson teki vesivastuusitoumuksen maaliskuussa 2018 ja se ulottuu vuodelle 2022 asti. Vesivastuusitoumus on osa Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Vesi on Finlaysonin liiketoiminnalle tärkeää, sillä tuotteiden valmistuksessa käytetään paljon vettä puuvillan kasvatuksesta lopputuotteeksi. Sitoumuksen avulla pyritään tunnistamaan, millaisia vaikutuksia liiketoiminnalla on eri alueilla ja mitä pienenä toimijana voi tehdä vesivastuullisuuden kehittämiseksi.