Vinga of Sweden

Vinga of Sweden tuo jokaiseen kotiin tyylikästä ja kaunista tunnelmaa laadukkailla kodin käyttöesineillä ja -tekstiileillä. Vingalta löytyy pehmeitä paketteja makuu- ja kylpyhuoneeseen, ylellisiä ja tyylikkäitä esineitä kodin sisustamiseen, laadukkaita työvälineitä keittiöön sekä paljon muuta käytännöllistä ja tyylikästä.

Yhteiskunta- ja ympäristövastuu

Vinga of Swedenille laatu on paljon muutakin kuin pelkästään hyvä tuote ja asiakkaan kokema ilo lahjan saadessaan. Heille laatu merkitsee myös vastuullisuutta ja turvallisten työolosuhteiden takaamista kaikille niille ihmisille, jotka ovat töissä heidän tuotteita valmistavissa tehtaissaan.

Amfori
Vinga kuuluu Amfori-verkostoon (entinen BSCI). Amfori on eurooppalainen järjestö niille yrityksille, jotka pyrkivät parantamaan työolosuhteita maailmanlaajuisessa toimitusketjussa. Amfori yhdistää yli 1300 eri yritystä, jotka noudattavat yhteisiä käytännesääntöjä, auttaen niitä kehityspainotteisen järjestelmän kautta luomaan eettisesti toimivan toimitusketjun. Yhteiset käytännesäännöt perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ydinperiaatteisiin.

ISO 9001
ISO 9001 -laadunvalvontajärjestelmä auttaa harjoittamaan tehokasta ja strukturoitua laatutyötä. Sen ansiosta Vinga of Sweden voi luoda suuntaviivat laatutyölle sekä keskittyä jatkuviin parannuksiin sekä palveluiden ja tuotteiden laadun varmistamiseen.

Centre of Hope -koulu
Vinga on jo monta vuotta tukenut Lijingin paikallista koulua Etelä-Kiinan Yunnan maakunnassa, juuri siellä missä suurin osa Vingan tuotannosta tapahtuu. Tämän projektin kautta Vinga pystyy mm. tarjoamaan koululle opetusmateriaaleja ym. tarvikkeita, jotka parantavat lasten opiskelumahdollisuuksia.

Ympäristö

Vinga pyrkii mm. vähentämään liiketoimintansa negatiivisia vaikutuksia ja lisäämään positiivisia ominaisuuksia osallistumalla kestävän kehityksen aloitteisiin. Vingan työryhmä uskoo vilpittömästi voivansa jatkaa liiketoimintaansa, mutta tehden sen paljon paremmalla tavalla. Edessä on valtavasti jännittäviä mahdollisuuksia, suuria haasteita ja paljon työtä.

Kemikaaliryhmä

Voidakseen tukea EU:n kemikaalilainsäädäntöä ja osallistua aktiivisesti sen toimintaan, Vinga liittyi vuonna 2015 Swerea IVF:n kemikaaliryhmään. Swerea järjestää tämän verkoston toimintaa yhdessä korkeakoulujen eksperttien ja viranomaisten kanssa. Tämä jäsenyys auttaa saamaan tietoa uusimmista lainsäädännön muutoksista sekä tulkitsemaan paremmin asianmukaisia lainkohtia. Ryhmä toimii myös foorumina, jossa voi luoda uusia suhteita samalla alalla toimivien yritysten kanssa, vaihtaa ideoita ja kokemuksia sekä jakaa ongelmanratkaisuja. Tätä kautta on tarjolla myös tuote- ja alakohtaisia tietoja ja neuvoja Swerean tutkijoilta ja asiantuntijoilta.

Chemicals in Focus
Vinga käyttää työssään Chemicals in Focus - työkalua, jonka avulla he voivat selittää tehokkaammin kemikaalikäyttöä koskevia periaatteita tehtaillensa sekä valvoa tuotteidensa tuotantoa. Tämä työkalu auttaa analysoimaan tuotetta komponenttitasolla ja valvoa tehokkaammin sekä erillisiä osia että koko sisältöä.

ISO-14001
ISO-14001 -sertifikaatiojärjestelmän kautta pystytään tunnistamaan ja vähentämään systemaattisesti tuotteiden ympäristöjalanjälkeä. Standardi tarjoaa Vingalle tukea sen työhön kehittämällä työtapoja esimerkiksi energian ja raaka-aineiden kulutuksen pienentämiseksi sekä jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseksi. Nykyaikana ympäristötavoitteita tarkastellaan ennen kaikkea hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta.

Luonnonsuojelu

Vingalla uskotaan, että ympäristöaiheisen tiedon saanti ja mielenkiinto luonnonsuojelua kohtaan ovat välttämättömiä tekijöitä, mikäli haluamme vähentää negatiivista ympäristövaikutustamme. Siksi Vinga on yksi niistä järjestöistä, jotka tukevat Swedish Society for Nature Conservation -verkostoa. Osallistumalla sen toimintaan Vinga voi mm. tukea erityyppisiä ilmasto- ja ympäristöprojekteja. Swedish Society for Nature Conservation on Ruotsin suurin ja vaikutusvaltaisin ympäristöjärjestö, ja sen jäsenenä Vinga voi esim. vaikuttaa siihen, että ympäristökysymyksiä käsitellään poliittisissa piireissä sekä Ruotsissa että EU:ssa. Järjestöstä saatu tieto auttaa myös tekemään oikeita päätöksiä, jotka koskevat Vingan toimintaa, lähestymistapojen valintaa sekä sitä, kuinka voi maksimoida kehitysprojektien positiivisia vaikutuksia.

Tuotesertifikaatio

Voidakseen valvoa niin pitkälle kuin mahdollista tuotteidensa alkuperää ja tuotantoprosessia, Vinga tekee yhteistyötä useiden valikoitujen tuotesertifikaatiojärjestelmien kanssa.

Oeko-tex standard 100
Oeko-tex standard 100 on kokonaisvaltainen testaus- ja sertifikaatiojärjestelmä, joka valvoo tekstiilituotannon kaikkia työvaiheita.

GOTS

GOTS on lyhenne termistä Global Organic Textile Standard, ja se on luonnonkuituja koskeva kansainvälinen merkintä, joka valvoo tuotantoa sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuullisuuden tasolla. Standardin avulla säännellään haitallisia aineita ja päästöjä koko tuotantoketjussa. Vingan tuotevalikoimasta mm. rantapyyhkeet ja kantokassit on tehty GOTS-sertifioidusta puuvillasta.

EU Ecolabel
Tämä standardi on EU:n virallinen eko-merkintä, jonka avulla tarkastellaan tuotannon vaikutusta ympäristöön, toiminnallisuuteen, terveyteen ja laatuun tuotteen elinkaaren näkökulmasta. Vingan vuodevaatteet on tehty EU Ecolabelin merkinnän mukaisella tavalla.

Tuotekehitys ja tuotanto

Vingan tuotteiden kehitysprosessi jatkuu vuoden ympäri. Vinga etsii jatkuvasti uusia, ympäristöystävällisempiä raaka-aineita ja materiaaleja sekä tapoja, joilla voidaan vähentää energiankulutusta ja vaikuttaa tuotantovaiheen päästötasoihin. Tuotekehityksessä tärkeimpänä pidetään pitkän tähtäimen näkemystä ja siksi Vingalla haetaan kestäviä ratkaisuja viettäen sen parissa paljon aikaa. Vingalla uskotaan, että mikäli he tekevät kiirehtimättä kunnon työtä tuotekehitysvaiheessa, heillä on enemmän mahdollisuuksia saada aikaan kestävä tuote, joka tulee ilahduttamaan omistajaansa hyvinkin pitkään. Tuotekehityksen tärkeimpiä osia (ja suurimpia haasteita) on mm. eri materiaalien ympäristövaikutusten vertailu tuotteen elinkaaren kannalta – tämän avulla voidaan varmistaa, että ympäristöjalanjälki pysyy pienenä.


Tilaa uutiskirjeemme
Kaipaatko uusia lahjaideoita?
Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä uutuuksistamme.