Marimekko

Suomalainen designtalo Marimekko perustettiin vuonna 1951. Seitsemän vuosikymmenen ajan Marimekon omintakeiset kuviot on tunnettu voimaannuttavasta positiivisuudestaan. Alusta saakka Marimeko tehtävänä on ollut tuoda elämään väriä ja iloa – he haluavat kannustaa ihmisiä olemaan onnellisia omina aitoina itsenään.

Hyvin suunniteltua, ajatonta ja laadukasta

"En varsinaisesti myy vaatteita. Myyn elämäntapaa. Marimekot ovat designia, ei muotia. Myyn pikemminkin ajattelua kuin mekkoja."
Armi Ratia

Marimekko on perustettu 1950-luvulla Armi Ratian toimesta. Tuolloin vallitseva muoti oli rajoittavaa ja tästä syystä Marimekon uusi look oli vallankumouksellinen abstraktien kuvioiden ja vahvojen värien ansiosta. Jo silloin Marimekon muoti ihastutti ympäri maailmaa ja vuosien kuluessa antimuodista tuli muotia ja tapa elää. Marimekkoa onkin kutsuttu yhdeksi maailman ensimmäisistä todellisista lifestyle-brändeistä, joka yhdistää muodin, asusteet ja kodinsisustuksen yhdeksi ainutlaatuiseksi elämäntavaksi.

Marimekon tuotteet on suunniteltu kestämään aikaa ja pysymään kauniina. Oikein hoidettuina niistä on iloa pitkään. Ajaton tuotesuunnittelu on Marimekon liiketoiminnan ydin ja vastuullisuusajattelun kantava voima.

Suunnittelussa ja tuotekehityksessä tehtävillä valinnoilla voidaan vähentää tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Hyvin suunniteltu, ajaton, laadukas ja tarkoituksenmukainen tuote tuo käyttäjälleen iloa pitkään ja on siksi kestävä valinta.

Vastuullisuus

Marimekossa vastuullisuus tarkoittaa ihmisten ja ympäristön kunnioittamista kaikessa, mitä Marimekko tekee. Marimekon arvot ”rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan” kiteyttää Marimekon vastuullisuusajattelun ytimen. Marimekossa kohdellaan ihmisiä reilusti sekä luodaan tuotteita, jotka tuovat iloa pitkään ja joiden ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Vastuullisuustyön painopisteet ovat etenkin kestävän suunnittelun ja hankinnan vastuullisuuden kehittämisessä tuotteen koko arvoketjua unohtamatta.

Marimekon tavoitteena on jatkuvasti vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Marimekossa on asetettu vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet muun muassa energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteiden määrän vähentämiseksi, uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi. Kangaspainossa on jo vuodesta 2016 käytetty biokaasua, minkä ansiosta suorat hiilidioksidipäästöt (scope 1) ovat nollaantuneet.

Esimerkiksi puuvillavaatteen valmistuksessa omien toimintojemme osuus arvoketjun hiilidioksidipäästöistä puuvillapellolta myymälöihin asti on arviolta kolmannes. Merkittävä osa ympäristövaikutuksista syntyy siis Marimekon oman toiminnan ulkopuolella: käyttämiemme materiaalien tuotannossa, logistiikassa, tuotteitamme valmistavissa tehtaissa sekä tuotteiden käytön aikana. Olemmekin päättäneet asettaa uudet sekä omaa toimintaamme että toimitusketjuamme koskevat päästövähennystavoitteet ja olemme aloittaneet päästöjen tarkemman kartoittamisen arvoketjun eri vaiheissa. Käymme ympäristöasioista jatkuvaa dialogia toimittajakumppaneidemme kanssa, esimerkiksi osana toimittajien valintaa, arviointia ja tehdasvierailuja.

Marimekon vastuullisuusstrategia 2016 – 2020
Vuonna 2016 Marimekko julkaisi uuden vuoteen 2020 ulottuvan vastuullisuusstrategian, jonka laatimisessa on otettu huomioon keskeisimmiltä sidosryhmiltä, kuten sijoittajilta, kansalaisjärjestöiltä ja asiakkailta, kerättyä palautetta.

Vastuullisuusstrategia kiteytyy viiteen sitoumukseen:

  • Ajattomien, kestävien ja käytännöllisten tuotteiden suunnittelu
  • Asiakkaiden ja henkilöstön inspiroiminen ja osallistaminen
  • Vastuullisten toimintatapojen edistäminen toimitusketjussa
  • Resurssitehokkaasti toimiminen ja ympäristöstä huolehtiminen
  • Inspiroivan ja vastuullisen työpaikan tarjoaminen

 

Tuoteturvallisuus

Marimekon on voitava taata tuotteidensa laatu ja käyttöturvallisuus kaikissa olosuhteissa. Siksi sekä Marimekon oma laatutiimi että ulkopuoliset testauslaboratoriot ja Marimekon tavarantoimittajat valvovat laatua jatkuvasti. Marimekolla on oma tekstiililaboratorio Helsingin Herttoniemessä. Laboratoriossa testataan kansainvälisten standardien mukaisesti mallistojen tekstiilimateriaaleja. Testejä tehdään esimerkiksi kutistuvuuden, värienkeston ja kulutuksen suhteen. Ulkopuolisia testauspalveluita käytetään tarpeen mukaan esimerkiksi kuivapesun, valonkeston, paloherkkyyden tai kemikaalipitoisuuksien testaamiseen. Tuotteille tehdään aina myös käyttötestejä.

Tuotteille on myönnetty erilaisia sertifikaatteja ja merkkejä, jotka takaavat niiden turvallisuuden.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Valtaosa Marimekon Helsingin kangaspainossa painetuista kankaista sertifioitu STANDARD 100 by OEKO-TEX® -kriteeristön mukaisesti. Sertifikaatti takaa, että kyseiset materiaalit on testattu riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta, eivätkä materiaalit sisällä ihmiselle eikä ympäristölle haitallisia aineita standardin kriteeristön mukaisesti. Kangaspainon sertifioitujen materiaalien lisäksi Marimekon vuodevaatteet ja froteetuotteet sekä valtaosa vaatekankaista ja -neuloksista on sertifioitu STANDARD 100 by OEKO-TEX® -kriteeristön mukaisesti.

CE-merkki
Tuoteturvallisuusmerkki CE-merkki takaa, että tuote on tarkastettu perusturvallisuusvaatimusten osalta. Heijastimilla ja uunikintailla pitää olla CE-merkki.

Elintarvikekelpoisuus
Astiamme ja peltipurkkimme ovat elintarvikekelpoisia. Elintarvikekelpoisuuteen liittyvä lainsäädäntö suojaa ihmisen terveyttä sellaisilta haitallisilta aineilta, jotka voisivat siirtyä materiaalista tai tarvikkeesta elintarvikkeeseen.

Materiaalit

Marimekolla on kolme tuotelinjaa ja useita tuotekategorioita: kodintuotteet, muoti sekä laukut ja asusteet. Tuotevalikoiman laajuudesta johtuen myös raaka-aine- ja materiaalivalikoima on laaja. Vaikka puuvilla on Marimekolle perinteisin ja käytetyin raaka-aine, suunnittelijat etsivät jatkuvasti myös uusia, eri käyttötarkoituksiin parhaiten soveltuvia, tämän päivän kuluttajaa puhuttelevia ja ekologisempia materiaaleja. Puuvillan lisäksi mallistoissa käytetään esimerkiksi pellavaa, villaa, merinovillaa, lyocellia, modaalia, viskoosia, silkkiä ja nahkaa.

Marimekko on laatinut tuotelinjaukset vastuullisen materiaalihankinnan tueksi. Linjauksissa määritellään sitoumus vastuulliseen raaka-ainehankintaan ja ne ohjaavat Marimekon toimintaa huomioimaan käytettävien raaka-aineiden alkuperän ja tuotantomenetelmät.

Better Cotton Initiativen (BCI)
Marimekko on ollut ensimmäisenä suomalaisyrityksenä kansainvälisen Better Cotton Initiativen (BCI) jäsen vuodesta 2013 lähtien. BCI:n tavoitteena on tehdä globaalista puuvillantuotannosta kestävämpää ja vastuullisempaa kouluttamalla puuvillan viljelijöitä ja luomalla kysyntää paremmalle puuvillalle läpi hankintaketjun. Marimekon tavoitteena on lisätä kestävämmän puuvillan sekä muiden kestävämpien materiaalien osuutta tuotteissa ja pakkaustarvikkeissa vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2018 Marimekon käyttämästä puuvillasta 64 % oli vastuullisemmin tuotettua BCI-puuvillaa.

Kemikaalit

Tekstiilien valmistusprosesseissa kuten valkaisussa, värjäämisessä, painamisessa ja viimeistyksessä käytetään aineita, joilla saadaan aikaan tekstiilien erilaiset ominaisuudet. Viimeistysaineita lukuun ottamatta suurin osa aineista pestään pois värjäyksen tai painamisen jälkeen.

Kemikaalien käyttö tuotannossa on Euroopassa tarkoin säänneltyä REACH-kemikaalilainsäädännöllä. Myös Marimekon muilla markkinoilla, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa, on omat tiukat kemikaalilainsäädäntönsä. Lainsäädännön avulla rajoitetaan useiden ihmiselle ja ympäristölle haitallisiksi todettujen aineiden käyttöä. Marimekon vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki Marimekon tuotteet – sekä Euroopassa että muualla valmistetut – täyttävät sekä Euroopan kemikaalilainsäädännön että muiden Marimekon asiakasmarkkinoiden lainsäädännön vaatimukset. Marimekolla on käytössä toimittajilleen suunnattu rajoitettujen aineiden lista ja valvomme rajoitusten noudattamista säännöllisin tuote- tai materiaalikohtaisin pistokokein. Testaus tehdään ulkopuolisissa laboratorioissa.

Marimekossa pyritään myös mahdollisuuksien mukaan jatkuvasti löytämään ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja valmistusprosesseissa käytettäville kemikaaleille. Tavoitteena on luopua PVC-muovin ja PFC-yhdisteiden käytöstä tuotteissa vuoteen 2020 mennessä. Marimekon vahakankaissa aiemmin käytetty PVC-pinnoite on vaihdettu akryylipinnoitteeseen, eikä Marimekko käytä omassa painossa PFC-yhdisteitä sisältäviä viimeistyskäsittelyjä.

 

Tilaa uutiskirjeemme
Kaipaatko uusia lahjaideoita?
Tilaa uutiskirjeemme ja kuulet ensimmäisenä uutuuksistamme.