D&J

D&J:llä on laaja valikoima ylellisiä tuotteita koti-elämään sekä käytännöllisiä ja tarpeellisia tuotteita vapaa-ajalle. Monet D&J:n tuotteista toimitetaan valmiiksi tyylikkäässä lahjalaatikossa. Valikoimasta löytyy myös useita luonnonmateriaaleista valmistettuja kestopakkaus-vaihtoehtoja. 

Huominen ja tulevaisuus

D&J:n huomio kiinnittyy kahteen tärkeään asiaan; ympäristöön ja etiikkaan. Ydinajatuksena on, että se mitä teemme tänään vaikuttaa huomiseen ja koko tulevaisuuteen. Siksi vastuunottaminen toiminnasta koskee sekä työskentelyä, että ympäristöä, johon sisältyy työolojen parantaminen tuottajamaissa, liikenteen ja logistiikan virtaviivaistaminen sekä ympäristömerkittyjen materiaalien käyttäminen.

Code of Conduct -toimintakoodi
Fair Labour Associationin jäsenyys sitouttaa noudattamaan Code of Conduct -toimintakoodia, joka edellyttää vaatimuksia mm. lapsityövoimaa ei sallita, pakkotyövoimaa ei sallita, diskriminointia ei sallita, kohtuulliset palkat ja työajat, hyvät ja turvalliset työolosuhteet, oikeus kuulua ammattiliittoon, ympäristövastuut sekä lait ja säännökset esim. koskien lahjontaa.

Clean shipping
Clean Shipping projekti on perustettu Länsi-Ruotsin yhteistyökaupunkien, kuntien ja Business Region Swedenin kanssa. Tämän projektin avulla kuljetuksen ostavat asiakkaat lisäävät painetta varustamoihin vaatimalla puhtaampia laivoja merenkulun päästöjä ajatellen. Varustamoiden on ilmoitettava laaja ympäristötiedote, joka kootaan Clean Shipping indexiin ja sitä seuraamalla varustamoiden ympäristöohjelmaa voidaan verrata ja vaatia parempaa ympäristön huomioimista.

Vastuu tuotannosta

D&J tekee yhteistyötä monien toimittajien kanssa Kauko-Idässä ja työllistävät näinollen ison määrän ihmisiä. Työ itsessään on tärkeä tukipilari köyhyyden poistamiseksi, mutta samanaikaisesti lait ja säännöt eivät ole läheskään samalla tasolla kuin länsimaissa. Siksi työntekoa on valvottava. Toimittajat allekirjoittavat sopimuksen, joka takaa työntekijöille inhimmilliset olosuhteet.

BSCI (Business Social Compliance Initiative) on aloite yrityksille, jotka haluavat työskennellä aktiivisesti parantaakseen työoloja globaalissa toimitusketjussa. Käytännesäännöt asettavat jäsenten toimittajille vaatimuksia esimerkiksi palkoista, lapsityövoiman kielloista, pakkotyöstä ja syrjinnästä.

ACCORD-sopimus
"Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh" palo- ja rakennusturvallisuutta koskeva sopimus on oikeudellisesti viisivuotinen sopimus, joka parantaa Bangladeshin tekstiiliteollisuuden turvallisuutta. Sopimus tarkoittaa muun muassa, että tehtaille tehdään sähkö- ja rakennustarkastuksia sekä koulutusta ja paloturvallisuuskoulutusta. Tarkastuksia seurataan toimintasuunnitelmilla ja saneerauksilla.

Puhdas tekstiili
D&J:n tekstiilit ovat monet merkitty Öko-Tex-merkillä ja tavoitteena on, että jatkossa näin olisi kaikkien tekstiilien kanssa. D&J pyrkii myös Textile Exchange organisaation myötä keskittymään erityisesti orgaanisen puuvillan käyttöön.